Участие в публична продан – пакет

Наддаване, доплащане на цена, връщане на задатък
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

В случаите когато един длъжник не успява да погаси паричните си задължения, като крайна мярка се използва изнасянето на негово имущество на публична продан. Това цели събирането на определена сума пари, която да послужи за удовлетворяване на лицата, които имат определени вземания спрямо длъжника. Участието в публичната продан е сложна процедура, която включва поредица от действия. Този пакет  е пригоден за лица, които не са страни в изпълнителното производство, а единствено желаят да закупят имуществото, което се продава чрез публична продан.

 

Как протича процедурата по участие в публична продан?

 

За да закупиш имот на публична продан, трябва да изпълниш следните просто стъпки.

 1. Да предложиш цена за закупуване на определени вещи, които са предложени на публична продан.
 2. Да внесеш капаро (задатък) за участие в процедурата.
 3. В края на срока да се явиш на устно наддаване, на което можеш да предложиш по-висока цена от другите участници.
 4. При спечелване на наддаването да внесеш остатъка от цената.

Ако не спечелиш наддаването съдебният изпълнител ще ти върне внесения задатък. На всеки етап от процедурата се спазват опсаните в закона действия и се подават определени документи.

 

Какво включва пакетът за участие в публична продан:

 

 • Подробни указания за всеки един етап от процедурата
 • Заявление за допускане до участие в публична продан
 • Наддавателно предложение
 • Заявление за внесен остатък
 • Заявление за приемане на предложение
 • Заявление за възстановяване на депозит

 

Използвай тези документи, ако:

 

 • Искаш да участваш в публична продан.
 • Трябва да доплатиш цената в публична продан.
 • Искаш да изтеглиш внесения си задатък за публична продан.

 

Важно!

 

 • За провеждането на публична продан на определено имущество се изготвя обявление от съответния съдебен изпълнител. При попълването на въпросника е необходимо да се посочат всички данни от това обявление. Те са задължителни елементи за документите и липсата им ще доведе до недопускане до участие в публичната продан.
 • Определени лица нямат право да участват като купувачи в процедурата по публична продан. Това са на длъжникът и неговите представители, а също и лицата, които изпълняват някаква функция във връзка с процедурата – съдебният изпълнител, служители на съда, адвокат и др.
 • Участието в публичната продан се допуска след представяне на доказателство за внесен депозит в размер на 10% от сумата, за която участникът иска да закупи имуществото. Ако са обявени няколко различни суми, трябва да се внесе депозит за всяка една от тях поотделно.

 

Още нещо?

 

Правната сигурност във връзка с финансовата сигурност е от голямо значение – ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни в тази връзка:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."