Project Description

Заповед за въвеждане на непълно работно време от работодателя

Въвеждане на непълно работно време по инициатива на работодателя по реда на чл. 138а от КТ.

Когато в едно предприятие има трайно намаляване на работата, работодателят има възможността да въведе непълно работно време, вместо например да съкращава работници. Това е едно право, което е уредено в чл. 138а от Кодекса на Труда и дава адекватна закрила както на работодателя, така и на работниците.

Използвай Заповед за въвеждане на непълно работно време, ако

 • Ти си работодател и е налице трайно намаляване на работата в твоя бизнес.
 • Не искаш да съкращаваш работници, но искаш да намалиш разходите си за възнаграждения.

Важно

 • Заповедта за установяване на непълно работно време следва да бъде издадена в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаване към непълно работно време.
 • Непълно работно време може да бъде въведено за не повече от 3 месеца в рамките на една календарна година.
 • Работодателят трябва да извърши предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.
 • Продължителността на въведеното непълно работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената продължителност за съответната длъжност.

Допълнителна важна информация

За да бъде издадената заповед за въвеждане на непълно работно време законосъобразно, работодателят трябва предварително да проведе съгласуване за това с представителите на синдикалните организации и на работниците в предприятието. Ако бъде постигнато съгласие, същото трябва да бъде оформено в нарочен констативен протокол или друг документ, за да бъде достоверно и да може да бъде предявено при поискване. От своя страна самото издаване на заповедта не е достатъчно за въвеждането на непълно работно време – тя трябва да бъде връчена на засегнатите работници.

Още нещо?

Щом се интересуваш от документи, свързани с установяване и изменение на работното време, може би следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.