Заповед за въвеждане на непълно работно време от работодателя

Въвеждане на непълно работно време по инициатива на работодателя по реда на чл. 138а от КТ.
Цена: 0 лв.
Време: 5 мин.

Когато в едно предприятие има трайно намаляване на работата, работодателят има възможността да въведе непълно работно време, вместо например да съкращава работници. Това е едно право, което е уредено в чл. 138а от Кодекса на Труда и дава адекватна закрила както на работодателя, така и на работниците.

Използвай Заповед за въвеждане на непълно работно време, ако:

  • Ти си работодател и е налице трайно намаляване на работата в твоя бизнес.
  • Не искаш да съкращаваш работници, но искаш да намалиш разходите си за възнаграждения.

Важно!

  • Заповедта за установяване на непълно работно време следва да бъде издадена в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаване към непълно работно време.
  • Непълно работно време може да бъде въведено за не повече от 3 месеца в рамките на една календарна година.
  • Работодателят трябва да извърши предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.
  • Продължителността на въведеното непълно работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената продължителност за съответната длъжност.

Допълнителна важна информация

За да бъде издадената заповед за въвеждане на непълно работно време законосъобразно, работодателят трябва предварително да проведе съгласуване за това с представителите на синдикалните организации и на работниците в предприятието. Ако бъде постигнато съгласие, същото трябва да бъде оформено в нарочен констативен протокол или друг документ, за да бъде достоверно и да може да бъде предявено при поискване. От своя страна самото издаване на заповедта не е достатъчно за въвеждането на непълно работно време – тя трябва да бъде връчена на засегнатите работници.

Още нещо?

Щом се интересуваш от документи, свързани с установяване и изменение на работното време, може би следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."