Фирмени промени Смяна на име на фирма

Адв. Никола Пенчев

Адвокат с опит в областта на корпоративното право, включително и в областта на промените в търговски дружества. Работи, също така, в сферата на интелектуалната собственост и правните проблеми в интернет.

Смяна на име на фирма

Името на едно търговско дружество, заедно с неговия единен идентификационен код (ЕИК) са белезите, които отличават една фирма от всяка друга. Името на една фирма е изключително важно. Това обаче не означава, че то не може да се променя. Всъщност процедурата по промяна на име на фирма е една от най-лесните процедури, които се извършват в Търговския регистър.

Как се извършва смяна на име на фирма?

Промяната на наименованието на едно търговско дружество е част от правомощията на едноличния собственик на капитала при ЕООД или на общото събрание на съдружниците в ООД. Съдружниците гласуват за промяната на общо събрание с обикновено мнозинство. Необходимо е както решението на събранието, така и това на едноличния собственик, да бъдат записани в протокол, който се подписва и в последствие се представя в Търговския регистър. Решението за смяна името на фирма не е сред решенията, за които Търговският закон предвижда нотариална заверка. Достатъчни са просто подписи върху документа. С протокола за смяна на името е важно да бъде взето и решение за изменение на дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД. В новия договор или акт се отразява новото име на фирмата. Друга особеност е, че, ако фирмата има име, изписано с латински букви, то също трябва да бъде променено. Тук е важно да се има предвид, че името на фирмата, изписано с латински букви, не трябва да бъде превод на българското име, а се образува по правилата на транслитерацията. Така, например, „Адвокатами.бг“ ЕООД става „Advokatami.bg“ Ltd., а не „MyLawyer.bg“ Ltd.

За да стане факт промяната, тя трябва да бъде вписана в Търговския регистър. Едва след записването на новото име по партидата на дружеството, то става факт за трети лица. До този момент фирмата официално носи старото си наименование. Малко повече за процедурата по вписване на този вид промяна по-долу в статията.

Правила за името на фирма

Съдружниците в ООД, респективно едоноличният собственик на ЕООД, могат свободно да променят името на фирмата, но все пак трябва да се съобразяват с определени правила:

 1. Името не трябва да съдържа нецензурни думи и изрази;
 2. Името да съдържа единствено цифри, букви от българската азбука и други позволени знаци;
 3. Името не трябва да въвежда в заблуждение потребителите относно дейността на търговеца;
 4. Името трябва да бъде свободно

Позволени знаци и символи

Позволените знаци в името на фирмата в общи линии се изчерпват до буквите от българската азбука, всички цифри, точка (.) и тире (-). Не може в името на фирмата да има букви от други азбуки. Както споменахме по-горе фирмата може да има свое име, което се изписва и на латински, но основното е само на кирилица.

Много често собствениците на фирми, особено когато се касае за ООД, искат да използват символа „&“, най-често в комбинация с инициали от първите имена на съдружниците. Практиката на Агенция по вписванията е да не приема този символ, нито символа плюс (+). Тези символи е най-удачно да бъдат заменени с буквата „и“.

Заблуждаващи имена

Името би въвеждало в заблуждение, ако създава в потребителите грешно впечатление относно дейността на фирмата. Повечето фирми имат наименование, което няма нищо общо с дейността им, но други предпочитат да сложат индикация за своя бизнес в името си. Просто пример за въвеждане в заблуждение е в името на дружеството да се съдържа думата „банка“, а дейността на фирмата да няма нищо общо с банковата дейност. Заблуждаващо име на фирма е и такова име, което съдържа име и фамилия на реален човек, който обаче не участва във фирмата като съдружник.

Проверка за свободно име на фирма

Изискването, което създава повече проблеми е това новото име да бъде свободно. Не трябва да съществуват други търговски дружества или пък юридически лица с нестопанска цел, които да имат същото име. Когато се прави проверка за свободно име на фирма трябва да се има предвид, че добавките за правноорганизационната форма на дружеството не се считат за част от името. Това са ООД, ЕООД, ЕТ, АД и т.н.

Проверката за име на фирма може да се извърши в сайта на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (става въпрос за един регистър) на специално предвидената за това страница. На тази страница е разположена търсачка, чрез която може да се провери дали дадено име вече се използва от друго лице. Работата с търсачката не е особено лесна, защото, когато името се състои от повече от една дума, е необходимо да се направят доста проверки. Това е така, тъй като Агенция по вписванията не счита наличието на празни места, точки и тирета за отличителни символи. Същото важи и за дублиращи се букви. Така, например, следните имена на фирма, съгласно практиката на Агенцията, се считат за еднакви:

 • „Адвокатами.бг“ ЕООД;
 • „Адвокатата ми.бг“ ЕООД;
 • „Адвокатами-бг“ ЕООД;
 • „Адвоактамиии.бг“ ЕООД

Поради многото различни вариации на сходни имена понякога проверката в Търговския регистър се извършва трудно. Това е особено вярно, когато в името има сложени просто отделни букви под формата на инициали, например „АБВ“ ЕООД.

Друго изискване относно това името да бъде свободно е то да не съвпада със запазена марка за територията на Република България. На практика длъжностните лица в Агенция по вписванията не извършват проверка за запазени марки, но наличието на марка с идентично или сходно име може да доведе до последващи проблеми, ако притежателят на правата върху марката настоява за смяна на името на фирмата.

Процедура по вписване на смяна на име на фирма

Промяната в името на една фирма се вписва в Търговския регистър. Това се случва със Заявление А4 за промяна на вписани обстоятелства, което се предоставя като образец от Агенция по вписванията. Заявлението се подава електронно с електронен подпис или на място в офис на Агенцията. Държавната такса е 15 лева при електронно подаване и 30 лева – при подаване на хартиени документи. Вписването трябва да отнема около седмица, но често в регистъра има забавяне и промяната може да отнеме и 14 дни.

Заявлението се подписва от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Необходимо е да бъдат приложени и следните документи:

 • Решение на общото събрание на ООД или на едноличния собственик на ЕООД за промяна на името;
 • Нов актуален дружествен договор или учредителен акт, в който е отразено новото име на фирмата;
 • Декалрация по чл. 13 от Закона за Търговския регистър – по образец;
 • Платежно нареждане за заплатена държавна такса, освен ако същата не се плаща заедно с подаването на документите;
 • Пълномощно, ако документите се подават не от управителя, а от трето лице.

Ако пълномощникът, който подава документите, не е вписан адвокат в България, пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка.


Ще ти помогнем да смениш името на твоята фирма.


Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа