Project Description

Генерално пълномощно

Цели да обхване максимално голям брой правомощия пред различни държавни и частни институции.

С генерално пълномощно можеш да упълномощиш друго лице с максимално широк кръг от правомощия. То ще може да извършва най-разнообрaзни неща, за които ти нямаш необходимото време или възможност да извършиш.

Използвай Генерално пълномощно, ако:

 • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
 • Ти си възрастен или инвалид и нямаш възможност сам да осъществиш желаните действия.
 • Ти просто нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно!

 • Някои институции или фирми като например банки, пощи, мобилни оператори и така нататък не приемат генерални пълномощни. Те изискват наличието на изрично/специално пълномощно, в което да бъдат точно определени какви права и във връзка с какво точно са предоставени.
 • С оглед правната сигурност, такива пълномощни обикновено се заверяват нотариално.
 • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.