Пълномощно за представителство пред съд

Чрез него едно лице може да представлява друго пред един или повече съдилища във връзка с едно или повече дела.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Този документ все още не е публикуван.Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.Изпрати запитване

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Въведение

Съгласно българското законодателство всеки дееспособен гражданин (навършил 18-годишна възраст) може са извършва лично действия по отстояване на правата си в съда. Въпреки това, по-често срещаната хипотеза е всяко лице да упълномощи някой с повече знания и опит. В тези случаи е добре пълномощното да бъде точно и ясно съставено, за да не се стига до възникване до спорове и конфликти.

Използвай Пълномощно за представителство пред съд, ако:

  • Искаш някой друг със знания и опит да те представлява пред съд, в случаите когато това е необходимо.
  • Нямаш възможност лично да се явиш в съд, когато си призован за това.

Важно!

  • Законът поставя ограничение на лицата, които могат да отстояват чужди права пред съд. Това са адвокатите; родителите, децата или съпругът на упълномощителя; юрисконсултите или други служители с юридическо образование в съответната фирма.
  • Законът* регламентира в кои случаи е допустимо пълномощното да бъде общо и кога е необходимо изрично пълномощно. В изричното пълномощно се посочва по кое дело ще бъде представлявано лицето, както и какви точно права ще притежава пълномощникът.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

*Граждански процесуален кодекс

Чл. 34. (1) Общото пълномощие дава право за извършване на всички съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване.

(2) За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно.

(3) За сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, е необходимо изрично пълномощно.

(4) Пълномощното има сила до завършването на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго.

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа