Project Description

Пълномощно за представителство пред мобилен оператор

Чрез него едно лице може да представлява друго пред един или повече мобилни оператора с определен кръг правомощия.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Времето е изключително ценно в наши дни и е важно да бъде правилно разпределено. А когато с един документ спестяваш както време, така и пари, това е истински бонус. С това пълномощно можеш да упълномощиш друго лице, което да те представлява пред различни мобилни оператори. Това лице ще може например да заплаща сметките ти, да сключва нови и да подновява стари договори, както и всичко останало във връзка с даден мобилен оператор. 

Използвай Пълномощно за представителство пред мобилен оператор, ако:

 • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
 • Ти си възрастен или инвалид и нямаш възможност сам да осъществиш желаните действия.
 • Ти просто нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно!

 • Всеки мобилен оператор сам определя какъв вид пълномощно е необходимо, за да може едно лице да представлява друго. Практиката показва, че в някои случаи едно общо упълномощаване не е достатъчно. В тези случаи се изисква специално упълномощаване – точно посочване за кой оператор важи пълномощното и какви точно действия могат да бъдат извършвани.
 • Законът не поставя изискване за формата на това пълномощно, но всеки мобилен оператор сам определя във вътрешните си правила как ще обслужва клиентите си. С оглед правната сигурност се е наложило такива пълномощни да се заверяват нотариално.
 • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.