Project Description

Констативен протокол за установяване на вреди, причинени от служител

Необходима предпоставка за налагането на имуществена отговорност.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

В бизнеса не са рядкост ситуациите, когато даден служител причинява вреди на твоята фирма. В повечето случаи служителят не ги желае, но поради разсеяност, несериозно отношение към работния процес или други подобни, вредите все пак настъпват. Например, поради неправилна работа с някоя машина, разваля продукцията и тя става негодна за продажба. В тези случаи е добре виновният да понесе последиците от своето поведение, а именно да му бъде потърсена отговорност. За да бъдат наложените мерки обаче законосъобразни, фактът на причиняване на вреди следва да бъде изрично установен.

Използвай Констативен протокол за установяване на вреди, причинени от служител, ако

  • Някой от твоите служители е причинил вреди на бизнеса ти.
  • Искаш да наложиш ограничена имуществена отговорност на служител.

Важно

  • Констативният протокол е необходима предпоставка, за да може работодателят да издаде заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност.
  • Ограничената имуществена отговорност представлява обезщетяване на работодателя за вреди, които са причинени поради небрежност. Ако вредите са причинени умишлено, се налага пълна имуществена отговорност. Най-честата хипотеза на обезщетяване е чрез удръжки от възнаграждението на виновния работник.
  • За да се наложи имуществена отговорност на служителя, е необходимо да бъде установена причинно-следствена връзка между действията на служителя и причинената вреда. Например ако служителят е забравил компютъра включен, имало е буря и той е изгорял поради токов удар, не бихме могли да говорим за връзка между двете неща. Ако обаче служителят е изключил компютъра директно от контакта, в резултат на което се е получил токов удар и компютърът е изгорял, тогава той ще трябва да обезщети работодателя.

Допълнителна важна информация

Препоръчително е при съставяне на протокола в него да бъде включено максимално много количество информация по отношение на причинената вреда. Това се отнася до мястото, часът и обстановката, при която е извършено нарушението. Желателно е да бъдат описани и всички доказателства, които сочат към причинената вреда. Не на последно място е добре да бъде описана и самата вреда и нейният размер.

Още нещо

Законосъобразните актове на един работодател са от изключително значение. Ето няколко най-често срещани:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.