Project Description

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Начало на най-лесния начин за прекратяване работа.

Когато служител и работодател желаят да прекратят трудовото правоотношение помежду си, те могат да направят това по взаимно съгласие. Вариантите за това са два. Първият е по инициатива на служителя, т.е. с подаване на молба за напускане. Когато работодателят получи молба за напускане, той може да я приеме в писмена форма, с което трудовият договор се прекратява. Възможно е страните да подпишат и споразумение за прекратяване, в което да уговорят различни условия от посочените в закона. Вторият вариант е прекратяването на договора да стане по инициатива на работодателя. В този случай не се използва молба за напускане, а предложение за прекратяване. Ако служителят приеме, той има право да получи обезщетение в размер не по-малко от стойността на четири месечни заплати.

Често имаме правo на редица привилегии и обезщетения. Преди да заявя намерението си пред работодателя най-важното нещо е да консултирам стратегията си с опитен адвокат на тема трудово право. Мога да направя това много бързо и лесно на тази страница.

Използвай Молба за напускане, ако:

  • Си служител и желаеш да прекратиш по взаимно съгласие трудовия си договор;
  • Си работодател и твой служител желае да напусне работа доброволно.

Важно

  • Работодателят има 7-дневен срок да приеме получена молба за напускане;
  • Ако молбата не бъде приета писмено в 7-дневен срок, счита се, че същата не е приета.

Допълнителна важна информация

Правното основание за прекратяването на трудов договор с молба за напускане е чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Молбата трябва да бъде запазена от работодателя, в случай че е необходимо да се представи на компетентните органи в бъдеще. Добре е и двете страни да имат копие от изявлението на работодателя, че приема молбата. В 7-дневният срок за приемане на молбата, работодателят, не просто трябва да приеме същата, ами и да уведоми за това си решение служителят. В противен случай молбата няма да е валидно приета и това може да бъде проблем при проверка.

Още нещо

Ако ти е необходима молба за напускане, може би биха ти били полезни и следните документи:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.