Project Description

Молба за започване на работа (Молба за назначаване)

Честа практика при сключването на трудов договор е служителят да подпише молба за започване на работа. Понякога този документ се нарича и молба за встъпване в длъжност, молба за назначаване или пък молба за постъпване на работа. Тя не е задължителен документ, каквито са например трудовият договор и длъжностната характеристика. Въпреки това понякога е възможно при проверка инспектор от Инспекция по труда да изисква такава. Добре е за всеки случай работодателят да пази писмено заявление за започване на работа по досието на работника, ако не за друго, то за да избегне проблеми при проверка и бъдещи главоболия.

Използвай Молба за започване на работа, ако

  • Си работодател и искаш да поддържаш пълно досие на своите служители;
  • Предстои да започнеш работа и работодателят изисква от теб такава молба.

Важно

  • Законът не урежда задължително съдържание на молбата, затова същата може да бъде написана в свободен текст.
  • Възможно е молбата да бъде изготвена в два екземпляра и един да бъде подписан и от работодателя, за да остане за служителя.

Допълнителна важна информация

Липсата на молба за започване на работа няма да направи сключения трудов договор недействителен. Тя също така и не обвързва работодателя със задължение да бъде сключен договор. Добре е в документа да бъде посочена датата, от която служителят би желал да започне работа. Молбата се пази в досието на служителя заедно с други документи, относими към трудовия договор.

Не е задължително получаването на молбата да се удостоверява с обратна разписка или по друг начин. Ако страните сметната за необходимо, работодателят може да заяви в писмен вид, че е получил молбата като положи подписа си върху копие от същата. Това копие остава за служителя.

Още нещо

Ако ти предстои да наемеш служители или пък да започнеш работа, то може би биха ти били интересни следните документи:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.