Project Description

Пълномощно за представителство пред застраховател

Използва се за упълномощаване пред застрахователи, застрахователни посредници и застрахователни брокери.

Въведение

Времето е изключително ценно в наши дни и е важно да бъде правилно разпределено. А когато с един документ спестяваш както време, така и пари, това е истински бонус. С това пълномощно можеш да упълномощиш друго лице, което да те представлява пред застрахователи, застрахователни посредници и застрахователни брокери.

Използвай пълномощно за представителство пред застраховател, ако:

 • Искаш да упълномощиш друго лице със специфични права, което да действа пред застрахователя.
 • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
 • Ти си възрастен или инвалид и нямаш възможност сам да осъществиш желаните действия.
 • Ти просто нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно!

 • Някои застрахователи, застрахователни посредници и застрахователни брокери може да не приемат генерални пълномощни. Те изискват наличието на изрично/специално пълномощно като това, в което да бъдат точно определени какви права и във връзка с какво точно са предоставени.
 • С оглед правната сигурност, такива пълномощни обикновено се заверяват нотариално.
 • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.