Договор за придобиване на квалификация

Споразумение между работодател и лице, което започва обучението си.

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Този документ все още не е публикуван.Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.Изпрати запитване

Изготвени и поддържани актуални от адвокати

4 години над 20 хил. българи ползват документите ни

Строго пазим и съхраняваме лични данни, въвели сме GDPR

Въведение

Често в бизнеса, когато работодателите харесат едно или друго лице, са склонни да го подпомогнат в неговото обучение. Така те си гарантират, че след успешното завършване на обучението ще притежават качествени кадри в своята фирма. Обучаващите се пък могат да използват финансовата помощ например за заплащане на такси за обучение, за осигуряване на условия за живеене и така нататък. В крайна сметка и двете страни по договора са доволни, но е добре отношенията помежду им да бъдат подсигурени. Това ще спести редица главоболия и евентуалното възникване на спорове.

Използвай Договор за придобиване на квалификация, ако:

  • Желаеш да стимулираш бъдещ служител в неговото образование.
  • Търсиш потенциален работодател, който да подпомогне обучението ти и впоследствие да ти осигури работа.

Важно!

  • Договорът се сключва между лица, които към момента на подписването не са обвързани в трудово правоотношение т.е. нямат сключен трудов договор помежду си.
  • Няма изискване към обучаващият се с оглед степента на обучение – той може вече да е постъпил или да му предстои постъпване в учебно заведение.
  • След завършване на обучението работодателят следва да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години. Няма пречка след това да бъде сключен нов трудов договор между същите лица.

Какво задължително се включва в Договор за придобиване на квалификация

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на обучението и последващата работа – размерът на издръжката и начинът на нейното изплащане, както и детайлите относно работата, която ще извършва обучавания след завършване на обучението си.
  • Страни по договора са работодателят от една страна и обучаващият се от друга.
  • Правата и задълженията на обучавания са свързани с успешно завършване на обучението и постъпване в последствие на работа. Работодателят пък следва да изплаща уговорената издръжка и да осигури възможност за постъпване на работа на обучаемия.
  • Срокът на договора се отнася единствено за времето, през което обучавания ще трябва да работи при работодателя след завършване на обучението си. Този срок не може да бъде повече от 6 години. Периодът, през който продължава обучението не се включва в този срок.

Допълнителни уговорки в Договор за придобиване на квалификация

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с начина на изплащане на издръжката. Страните могат да договорят тя да се предоставя или еднократно, или периодично. В допълнение могат да бъдат договорени и други условия, които работодателят следва да предостави на учащи с оглед успешното придобиване на квалификация. Препоръчително е също така страните да уговорят последиците при неуспех на учащия да завърши обучението си. Не на последно място ще можеш да уговориш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Трудовите правоотношения между работник и работодател следва да бъдат изрядни от правна гледна точка. Тези няколко документа може също да са ти полезни:

Ползвай този документ безплатно и многократно - с абонамент. Абонаментът струва 119 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.
Добави Premium
или научи повече

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех!

thumb Ани Станимирова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа