Project Description

Договор за придобиване на квалификация

Споразумение между работодател и лице, което започва обучението си.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Често в бизнеса, когато работодателите харесат едно или друго лице, са склонни да го подпомогнат в неговото обучение. Така те си гарантират, че след успешното завършване на обучението ще притежават качествени кадри в своята фирма. Обучаващите се пък могат да използват финансовата помощ например за заплащане на такси за обучение, за осигуряване на условия за живеене и така нататък. В крайна сметка и двете страни по договора са доволни, но е добре отношенията помежду им да бъдат подсигурени. Това ще спести редица главоболия и евентуалното възникване на спорове.

Използвай Договор за придобиване на квалификация, ако

 • Желаеш да стимулираш бъдещ служител в неговото образование.
 • Търсиш потенциален работодател, който да подпомогне обучението ти и впоследствие да ти осигури работа.

Важно

 • Договорът се сключва между лица, които към момента на подписването не са обвързани в трудово правоотношение т.е. нямат сключен трудов договор помежду си.
 • Няма изискване към обучаващият се с оглед степента на обучение – той може вече да е постъпил или да му предстои постъпване в учебно заведение.
 • След завършване на обучението работодателят следва да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години. Няма пречка след това да бъде сключен нов трудов договор между същите лица.

Какво задължително се включва в Договор за придобиване на квалификация

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на обучението и последващата работа – размерът на издръжката и начинът на нейното изплащане, както и детайлите относно работата, която ще извършва обучавания след завършване на обучението си.
 • Страни по договора са работодателят от една страна и обучаващият се от друга.
 • Правата и задълженията на обучавания са свързани с успешно завършване на обучението и постъпване в последствие на работа. Работодателят пък следва да изплаща уговорената издръжка и да осигури възможност за постъпване на работа на обучаемия.
 • Срокът на договора се отнася единствено за времето, през което обучавания ще трябва да работи при работодателя след завършване на обучението си. Този срок не може да бъде повече от 6 години. Периодът, през който продължава обучението не се включва в този срок.

Допълнителни уговорки в Договор за придобиване на квалификация

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с начина на изплащане на издръжката. Страните могат да договорят тя да се предоставя или еднократно, или периодично. В допълнение могат да бъдат договорени и други условия, които работодателят следва да предостави на учащи с оглед успешното придобиване на квалификация. Препоръчително е също така страните да уговорят последиците при неуспех на учащия да завърши обучението си. Не на последно място ще можеш да уговориш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо

Трудовите правоотношения между работник и работодател следва да бъдат изрядни от правна гледна точка. Тези няколко документа може също да са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.