Намери по вид документ

Предлагаме стотици документи, които покриват правната страна както в бизнеса, така и в личния живот. Кликни на документ, за да научиш повече.

Декларации

Документи, с които се декларират обстоятелства. Най-често се ползват за различни институции, при извършване на нотариални сделки, при работа с партньори и т.н.

Договори

Уреждат отношенията между две или повече страни. Свободата на договаряне важи, ако уговореното не противоречи на закона.

Заповеди

Основна употреба имат във връзка с отношенията Работодател – Служител / Работник и Кодекса на труда.

Зaявления

Документ, с който се заявяват намерения, обстоятелства, искания пред Институция, Работодател и т.н.

Искания

Изразяване на определени претенции пред Партньор, Доставчик, Работодател, Институция и т.н.

Молби

Изключително широко употребявани документи пред Институции, както и във връзка със служебни (трудови) отношения.

Пакет документи

Всички необходими документи, заедно с указания, за извършване на определно действие: отваряне на автосервиз, продажба на мпс и т.н.

Писма

С цел доказване е препоръчително официалната кореспонденция да се извършва писмено.

Предизвестия

Най-широка употреба намират във връзка с прекратяването на договори и споразумения, както и при напускане на работа (или уволняване).

Предложения

Документи, използвани във връзка с потенциални партньорски взаимоотношения.

Пълномощни

Използват се като средство за упълномощяване за извършване на всякакви правни (а понякога и фактически) действия.

Разписки

С тях се доказва размяната на пари.

Споразумения

Двустранни, тристранни или многостранни документи, които уреждат минали, настоящи или бъдещи взаимоотношения между страните. Свободата на договаряне важи, ако уговореното не противоречи на закона.

Уведомления

Използват се в случаите, когато е необходимо да бъде уведомена друга страна по договор (доставчик, партньор и т.н.) или институция.

Безплатни документи

Всички безплатни документи на Advokatami.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."